BADANIA SŁUCHU

BADANIA SŁUCHU WARSZAWA
Badania słuchu to szeroka diagnostyka, do której zaliczamy badania obiektywne, które nie wymagają współpracy ze strony pacjenta, oraz subiektywne, gdzie pacjent w określony sposób reaguje na prezentowane bodźce.

Umów wizytę Nasi audiolodzy
BADANIA SŁUCHU

Badania słuchu Problemy ze słuchem wynikają z wielu przyczyn, m in. infekcje, zapalenia uszu, uszkodzenia słuchu spowodowane wiekiem, głuchota o nieuchwytnej przyczynie lub schorzenia neurologiczne. Każdy z przypadków może wymagać innych badań słuchu. To laryngolog lub audiolog zleca, które badanie w danym przypadku należy wykonać. Różnorodne metody, poza poziomem słyszenia,  pozwalają sprawdzić również stan ucha środkowego, nerwu słuchowego, ślimaka lub ocenić przyczynę potencjalnego ubytku słuchu. Okresowe badania słuchu są konieczne w przypadku osób pracujących w hałasie, na wysokości, u pilotów, marynarzy, pracowników służb mundurowych, pływaków, nurków. Również osoby powyżej 50 r.ż. powinny badać słuch przynajmniej raz na dwa lata. UMÓW BADANIE

Do badań obiektywnych zaliczamy:

  • audiometria impedancyjna (tympanogram),
  • test drożności trąbki słuchowej,
  • otoemisja akustyczna.

Do badań subiektywnych zaliczamy:

  • audiometria tonalna (audiogram),
  • audiometria tonalna wysokoczęstotliwościowa,
  • audiometria słowna,
  • testy wyższych funkcji słuchowych (centralne badania przetwarzania słuchowego).

BADANIE SŁUCHU- audiometria tonalna

Audiometria tonalna: jest przeprowadzana od 4-5 roku życia, ponieważ badanie to wymaga współpracy ze strony Pacjenta. Za jego pomocą oznaczamy progi słyszenia, czyli najmniejsze natężenie, które Pacjent jest w stanie usłyszeć dla poszczególnych częstotliwości. Audiometria tonalna określa ubytek słuchu zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Znaczy to, że nie tylko określa poziom słyszenia ale również pozwala ustalić miejsce uszkodzenia oraz rodzaj ubytku słuchu.

Badanie jest zwykle przeprowadzane w kabinie ciszy, gdzie w specjalnych słuchawkach prezentowane są Pacjentowi serie dźwięków o określonych częstotliwościach oraz natężeniach, oddzielnie dla każdego ucha, raz w ciszy, raz w hałasie.

BADANIE SŁUCHU- audiometria wysokoczęstotliwościowa:

Audiometria wysokoczęstotliwościowa: wykonywana od 4-5 r.ż.- wymagana współpraca Pacjenta. Ma za zadanie ocenę progu słyszenia w poszerzonym zakresie do 16 kHz. Pozwala na wczesne wykrycie uszkodzenia słuchu oraz ocenę jakościową szumów usznych. Badanie jest przeprowadzane w wyciszonej kabinie. Pacjentowi zakłada się na uszy słuchawki, a jego zadaniem jest naciskanie przycisku w momencie, kiedy usłyszy ton. Na podstawie wyniku badania Pacjenta lekarz ocenia prawidłowość słyszenia dźwięków o wysokich częstotliwościach. Jeżeli audiometria wysokich częstotliwości wskaże na niedosłuch, lekarz wyznacza dalszy kierunek postępowania.

Audiometria mowy:  jest przeprowadzana od ok 6 roku życia, ponieważ badanie to wymaga współpracy ze strony Pacjenta. Badanie to stanowi uzupełnienie do audiometrii tonalnej i pozwala określić stopień rozumienia mowy. Najczęściej wykonuje się je w celu określenia stopnia zrozumiałości mowy przy doborze i korekcji ustawień aparatów słuchowych. Stosuje się ją również w celu oceny miejsca uszkodzenia słuchu.

Podczas testu Pacjent otrzymuje do powtórzenia serie słów o różnym natężeniu dźwięku i jego zadaniem jest je powtórzyć.

BADANIE SŁUCHU- audiometria impedancyna

Audiometria impedancyna: jest przeprowadzana już u najmłodszych Pacjentów. Pozwala na ocenę czynności trąbki słuchowej, ruchomości kosteczek słuchowym oraz weryfikuje obecność płynu wysiękowego w jamie bębenkowej.

Badanie polega na podaniu pod ciśnieniem powietrza do ucha środkowego poprzez małą sondę pomiarową- umożliwia to wychylenie błony bębenkowej oraz związanych z nią struktur ucha środkowego, co pozwala na pomiar jej podatności. Przeciwwskazaniem do wykonania audiometrii impedancyjnej jest ubytek błony bębenkowej, dlatego też wymagane jest skierowanie od lekarza.

Podczas tego badania sprawdza się również odruchy  mięśnia strzemiączkowego, co pomaga w diagnostyce schorzeń neurologicznych, ponieważ umożliwia zlokalizowanie miejsca uszkodzenia nerwu twarzowego.

BADANIE SŁUCHU- otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna: badanie polega na rejestrowaniu sygnałów z komórek słuchowych ślimaka (tzw. otoemisji)  w reakcji na podawany bodziec dźwiękowy. Przebiega szybko i nieinwazyjnie poprzeć prezentację impulsów o określonej częstotliwości lub trzasku przez małą sondę. Otoemisje wykonujemy w ciszy, w przypadku dzieci najlepiej w trakcie snu.

Badanie to jest wykonywane jako badanie przesiewowe u noworodków w drugiej dobie życia. U osób dorosłych wskazaniem jest monitorowanie pohałasowych ubytków słuchu, w diagnostyce nagłej głuchoty, przy szumach usznych.

Test drożności trąbki słuchowej: to badanie oceniające czynność trąbki słuchowej, której zasadniczą funkcją jest wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. Polega na wykonaniu trzech pomiarów tympanometrycznych – pierwszy to pomiar ciśnienia wyjściowego, kolejny wykonuje się po przełknięciu śliny przy jednoczesnym zatkaniu nosa (tzw. próba Toynbee’go), trzeci – po wykonaniu wydechu nosem, przy jednoczesnym zatkaniu nosa i ust (tzw. próba Valsalvy), dzięki czemu wytwarzane jest w jamie bębenkowej dodatnie ciśnienie.

Badanie wykonywane jest powyżej 6 r. ż., ponieważ wymagana jest współpraca Pacjenta.

Centralne badanie przetwarzania słuchowego- Terapia Neuroflow

Centralne testy słuchowe – testy CAPD, to testy diagnostyczne centralnych funkcji słuchowych. Adresowane przede wszystkim do do dzieci od 4 roku życia, u których stwierdzono problemy:

– trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem),
– problemy z różnicowaniem dźwięków,
– trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków,
– kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową,
– wtórne do trudności z rozumieniem problemy w poprawnej wymowie słów,
– trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się. Dowiedz się więcej na temat Terapii Neuroflow

Aby umówić się na badania zadzwoń tel. 22 255 32 00

Nasi audiolodzy

dr n. med. Andrzej Senderski

AUDIOLOG I FONIATRA, OTOLARYNGOLOG
image/svg+xml

dr n.med. Andrzej Senderski Zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń związanych z zaburzeniami słuchu u dzieci i u dorosłych. Zapraszamy na konsultacje przede wszystkim dzieci od narodzin jak również dorosłych.

Dowiedz się więcej

dr n.med. Anna Piotrowska-Lorens

OTOLARYNGOLOG, AUDIOLOG I FONIATRA, EPIDEMIOLOG
image/svg+xml

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób uszu, gardła i krtani zarówno u dzieci jak  i dorosłych. Diagnozuje i leczy także schorzenia związane z zaburzeniami słuchu u dzieci i u dorosłych.

Dowiedz się więcej

dr n. med. Dana Pavlovschi

AUDIOLOG i FONIATRA, OTOLARYNGOLOG
image/svg+xml

Specjalizuje się w leczeniu szumów usznych oraz pacjentami z zaburzeniami zmysłu równowagi. Wykonuje badania endoskopowe oraz screeningowe.

Dowiedz się więcej

lek. Katarzyna Nikiel

AUDIOLOG I FONIATRA
image/svg+xml

lek. Katarzyna Nikiel specjalista audiolog i foniatra. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację ukończyła w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych jaki i zagranicznych dotyczących nowoczesnych osiągnięć w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zapraszamy na konsultację. Zajmuje się diagnostyką i […]

Dowiedz się więcej

dr n.med. Beata Borawska

AUDIOLOG I FONIATRA
image/svg+xml

Przede wszystkim interesuje się leczeniem szumów usznych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomaga także pacjentom z problemami nadwrażliwości na dźwięki, fonofobii, mizofonii. Zajmuje się również leczeniem zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, badaniu słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych.

Dowiedz się więcej

lek. Anna Wakarow

AUDIOLOG I FONIATRA, OTOLARYNGOLOG DZIECIĘCY
image/svg+xml

Laryngolog audiolog i foniatra. Specjalizację z laryngologii ukończyła na Uniwersytecie Lwowskim. Dyrektor medyczny w poradni OTOLARYNGOLODZY24. Przyjmuje dzieci od narodzin.

Dowiedz się więcej
image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!