Przed zabiegiem

Kiedy stajemy przed perspektywą zabiegu operacyjnego, łączy się to z niepokojem i obawą nie tylko o przebieg operacji, ale również o skuteczność i bezpieczeństwo znieczulenia.
Umów wizytę
Przed zabiegiem

Nad tym, aby zabieg był bezpieczny i bezbolesny i aby okres pooperacyjny przebiegał bez dolegliwości, czuwa lekarz anestezjolog.

Znieczulenie jest szeregiem działań medycznych, które ma na celu wprowadzenie pacjenta w stan bezbolesności. Znieczulenia wykonuje lekarz anestezjolog po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. Na sali operacyjnej nad stanem pacjenta czuwa również pielęgniarka anestezjologiczna. Anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera jego rodzaj i przeprowadza znieczulenie, czuwa również nad bezpieczeństwem pacjenta podczas całego zabiegu operacyjnego oraz nadzoruje okres pooperacyjny. Rodzaj znieczulenia jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju operacji czy zabiegu diagnostycznego, ale także od stanu zdrowia pacjenta i jego chorób przewlekłych.

Przed wykonaniem znieczulenia anestezjolog zapoznaje się dokładnie ze stanem zdrowia pacjenta na podstawie: informacji zebranych od pacjenta lub jego rodziny, dostępnej dokumentacji medycznej, badania pacjenta i badań dodatkowych. Konsultacja przedoperacyjna ma na celu zebranie jak największej liczby istotnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, co pozwoli na wybór najlepszej metody znieczulenia. W wywiadzie lekarskim szczególną uwagę zwraca się na dane dotyczące przebytych lub obecnych chorób. Ważne są również informacje dotyczące aktualnie przyjmowanych leków, poprzednich znieczuleń i uczuleń na leki. Po ustaleniu najkorzystniejszej metody znieczulenia anestezjolog podejmuje decyzję o rodzaju i sposobie znieczulenia.

JAK ROZPOCZYNA SIĘ ZNIECZULENIE OGÓLNE?

Pierwszym stadium znieczulenia ogólnego jest tzw. indukcja znieczulenia, czyli podanie znieczulenia. Współcześnie wykorzystuje się dwie drogi indukcji: dożylną lub wziewną. Podanie leku dożylnie (po wcześniejszym wkłuciu do żyły i założeniu wenflonu) skutkuje bardzo szybkim zaśnięciem pacjenta (od kilkunastu do ok. 40 sek.). Droga wziewna, gdy pacjent wdycha wziewny anestetyk przez maskę, zajmuje więcej czasu (od 2 do 5 minut) i jest preferowana u dzieci, gdyż pozwala uniknąć wkłucia do żyły przed zaśnięciem, czego dzieci boją się najbardziej.

image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!