BADANIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Centralne testy słuchowe – testy CAPD, to testy diagnostyczne centralnych funkcji słuchowych adresowane do dzieci od 4 roku życia, u których stwierdzono problemy:
– trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem),
– problemy z różnicowaniem dźwięków,
– trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków,
– kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową,
– wtórne do trudności z rozumieniem problemy w poprawnej wymowie słów,
– trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się.

Umów wizytę
BADANIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Zaburzenia przetwarzania słuchowego -co to takiego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego- testy. Celem testów jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego u dziecka. Jak również określenie profilu klinicznego w celu wybrania odpowiedniej formy treningu słuchowego.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających. Dźwięków od przyjemnych jak śpiew ptaków czy szum morza poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.
Badania pilotażowe wykazały, że program Neuroflow usprawnia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń. Poprawia ukierunkowanie uwagi słuchowej i wydłuża pamięć słuchową. Trening Neuroflow przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego. Niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe. Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko wspólnie z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów, tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni. Ponadto dziecko odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści. Dzięki treningowi poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów  – umiejętności tak ważne w nauce w szkole.

Relacje rodziców uczniów biorących udział w treningu Neuroflow potwierdzają jego skuteczność . Często już po pierwszym etapie ćwiczeń obserwują poprawę wyników w nauce. Szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu Neuroflow obejmują: poprawę pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań. Ponadto terapia ma wpływ na poprawę komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych. Zapraszamy na konsultację UMÓW WIZYTĘ

Wskazania do wykonaia testu:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka
 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!