TERAPIA NEUROFLOW

Do naszej poradni coraz częściej kierowane są dzieci, u których mimo prawidłowej czułości słuchu, rodzice bądź wychowawcy/terapeuci zauważają trudności związane m.in. z rozumieniem dłuższych wypowiedzi, percepcją szybkiej lub niewyraźnej mowy, z wyodrębnianiem właściwych informacji w hałaśliwym otoczeniu czy z nauką czytania i pisania oraz koncentracją. Mogą być to objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego, związanych z wyższymi funkcjami słuchowymi.

TERAPIA DOMOWA

Jednym z rozwiązań, jakie oferujemy pacjentom, u których obserwowane są wymienione trudności, jest terapia Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy. Trening, dostosowany do możliwości dziecka i oparty na wynikach testów diagnostycznych, dostępny jest na platformie internetowej i w zasadniczej części odbywa się w domu, pod nadzorem jednego z rodziców (co stanowi również dodatkową wartość – umacnianie relacji interpersonalnych). Zaletą treningu jest jego aktywna forma, wymagająca od dziecka nie tylko skupienia się na otrzymywanych bodźcach, ale także reakcji zwrotnej.

TERAPIA NEUROFLOW

Terapia Neuroflow może stanowić nie tylko narzędzie do pracy nad zaburzonymi funkcjami związanymi ściśle z przetwarzaniem słuchowym, może być również cennym uzupełnieniem innych terapii, np. w przypadku dysleksji, zaburzeń koncentracji czy zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także wsparciem w budowaniu i usprawnianiu umiejętności komunikacyjnych.

JAK WYGLĄDA TRENING

Pacjent podczas sesji terapeutycznych otrzymuje zadania oparte na bogatym materiale językowym, obejmujące przede wszystkim ćwiczenia rozumienia mowy w szumie, ćwiczenia słuchu fonemowego czy ćwiczenia percepcji zmian częstotliwości i ich różnicowania, będące jednocześnie ćwiczeniami pozwalającymi na usprawnianie pamięci słuchowej, uwagi słuchowej oraz wzbogacające słownik dziecka. Poziom trudności poszczególnych ćwiczeń w sposób adaptacyjny dostosowywany jest do wyników osiąganych w poszczególnych próbach – z każdą poprawną odpowiedzią poziom trudności danego zadania wzrasta.

REAKCJE RODZICÓW

Rodzice naszych pacjentów relacjonują, że podczas sesji terapeutycznych dzieci mobilizują się do uważnego słuchania, zapamiętywania treści zdań czy opowiadań, wydłuża się również czas koncentracji na zadaniach, a zadania są na tyle przystępne i przypominające w formie grę, że dziecko nie traktuje ćwiczeń jako nieprzyjemnego obowiązku.