dr n.med. Anna Piotrowska-Lorens

dr n.med. Anna Piotrowska-Lorens

OTOLARYNGOLOG, AUDIOLOG I FONIATRA, EPIDEMIOLOG

Języki:

Przyjmuje: od 0

Otolaryngolodzy24

Dr n. med. Anna Piotrowska – laryngolog, otolaryngolog, audiolog foniatra, epidemiolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Stopień naukowy: dr n. med. nadany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wieloletni pracownik kliniczny oraz naukowy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Odbyła staż zagraniczny w zakresie otolaryngologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Corku (Irlandia). Autorka licznych publikacji i prac wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób uszu, gardła i krtani zarówno u dzieci jak i dorosłych. Diagnozuje i leczy także schorzenia związane z zaburzeniami słuchu u dzieci i u dorosłych. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych jaki i zagranicznych dotyczących nowoczesnych osiągnięć w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Ponadto doświadczony pedagog w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalistów w dyscyplinach pokrewnych. Wykłady z audiologii w Policealnej Szkole Audiologii i z epidemiologii w Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca akademicki i tutor w dziedzinie laryngologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Corku.

Dr n. med. Anna Piotrowska nie przyjmuje pacjentów w ramach pakietów medycznych. Konsultacje wyłącznie odpłatne.

Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń głosu, słuchu i mowy zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Dr n. med. Anna Piotrowska- Lorens jako audiolog- foniatra pomaga pacjentom z wrodzonymi lub pourazowymi wadami słuchu i mowy oraz osobom, które pracują głosem (np. śpiewacy, aktorzy, nauczyciele) i znajdują się w ciągłej ekspozycji na hałas (np. pracownicy call center).  Najczęstsze choroby, z którymi zgłaszają się Pacjenci to: niedosłuch przewodzeniowy lub odbiorczy, pozaślimakowe zaburzenia słuchu (m.in. neuropatia słuchowa),nagła głuchota,dysfunkcje trąbek słuchowych. Ponadto Anna Piotrowska-Lorens zajmuje się leczeniem pacjentów po porażeniu fałdu głosowego z wadami wymowy, bezgłosem (afonia). Na konsultacje zapraszamy również pacjentów z zawodowymi chorobami głosu (m.in. guzki śpiewacze). Na konsultacje zapraszamy również dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Zapraszamy na konsultację UMÓW WIZYTĘ

image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!