POZAŚLIMAKOWE ZABURZENIA SŁUCHU

Pozaślimakowe zaburzenia słuchu to grupa schorzeń, które dotyczą odbioru dźwięków przez układ nerwowy. W odróżnieniu od zaburzeń ślimakowych, które są związane z uszkodzeniem struktur wewnątrz ucha, pozaślimakowe zaburzenia słuchu wynikają z problemów z przewodzeniem sygnałów słuchowych do mózgu. W artykule omówimy przyczyny, objawy oraz metody leczenia tego rodzaju niedosłuchu.

Umów wizytę
POZAŚLIMAKOWE ZABURZENIA SŁUCHU

Pozaślimakowe zaburzenia słuchu: Przyczyny, objawy i metody leczenia

Pozaślimakowe zaburzenia słuchu to grupa schorzeń, które dotyczą odbioru dźwięków przez układ nerwowy. W odróżnieniu od zaburzeń ślimakowych, które są związane z uszkodzeniem struktur wewnątrz ucha, pozaślimakowe zaburzenia słuchu wynikają z problemów z przewodzeniem sygnałów słuchowych do mózgu. W artykule omówimy przyczyny, objawy oraz metody leczenia tego rodzaju niedosłuchu.

Rozumienie pozaślimakowych zaburzeń słuchu

Pozaślimakowe zaburzenia to grupa schorzeń wpływających na zdolność słyszenia, które nie są związane z uszkodzeniem struktur wewnątrz ucha ślimakowego. W odróżnieniu od zaburzeń ślimakowych, pozaślimakowe zaburzenia słuchu wynikają z problemów z przewodzeniem sygnałów słuchowych do mózgu. W tej sekcji omówimy definicję, charakterystykę oraz różne rodzaje niedosłuchu pozaślimakowego.

Definicja i charakterystyka pozaślimakowych zaburzeń słuchu

Niedosłuch pozaślimakowy to zaburzenie słuchu, które dotyczy odbioru dźwięków przez układ nerwowy. Charakterystyczne cechy tego typu zaburzeń obejmują trudności w rozumieniu mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu, oraz problemy z lokalizacją źródła dźwięku. Niedosłuch pozaślimakowy może występować samodzielnie lub współistnieć z innymi rodzajami niedosłuchu, takimi jak ślimakowy ubytek.

Różnice między niedosłuchem pozaślimakowym a ślimakowym

Podstawową różnicą między niedosłuchem pozaślimakowym a ślimakowym jest miejsce występowania problemu. Ślimakowy ubytek dotyczy uszkodzenia struktur wewnątrz ucha, takich jak komórki włoskowate, które przekształcają dźwięki na sygnały nerwowe. Natomiast niedosłuch pozaślimakowy wynika z problemów z przewodzeniem sygnałów słuchowych do mózgu, co może być spowodowane uszkodzeniem nerwu słuchowego lub ośrodków słuchowych w mózgu.

Rodzaje niedosłuchu odbiorczego: ubytek centralny i neuropatia słuchowa

Wśród rodzajów niedosłuchu odbiorczego można wyróżnić między innymi ubytek centralny oraz neuropatię słuchową. Ubytek centralny dotyczy uszkodzenia ośrodków słuchowych w mózgu, które są odpowiedzialne za przetwarzanie i interpretację sygnałów słuchowych. Neuropatia słuchowa natomiast jest związana z uszkodzeniem nerwu słuchowego, który przewodzi sygnały słuchowe z ucha do mózgu. W zależności od rodzaju niedosłuchu odbiorczego, objawy oraz metody leczenia mogą się różnić.

W kolejnych sekcjach artykułu omówimy przyczyny, objawy oraz metody diagnozy i leczenia pozaślimakowych zaburzeń słuchu.

Przyczyny i objawy pozaślimakowych zaburzeń słuchu

Niedosłuch pozaślimakowy może mieć różne przyczyny i objawy. W tej sekcji omówimy czynniki ryzyka, przyczyny uszkodzeń słuchu oraz objawy utraty słuchu, które mogą wskazywać na pozaślimakowe zaburzenia słuchu. Ponadto, przedstawimy związek między guzami kąta a tymi zaburzeniami.

Czynniki ryzyka i przyczyny uszkodzeń słuchu

Przyczyny uszkodzeń słuchu mogą być różnorodne, a niektóre z nich obejmują:

 • Infekcje wirusowe lub bakteryjne
 • Urazy głowy
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Nowotwory, takie jak guzy kąta
 • Ekspozycja na hałas
 • Starzenie się
 • Genetyczne predyspozycje

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do pozaślimakowych zaburzeń słuchu, wpływając na zdolność przewodzenia sygnałów słuchowych do mózgu.

Jak rozpoznać objawy utraty słuchu?

Objawy utraty słuchu mogą być różne, ale niektóre z nich, które mogą wskazywać na pozaślimakowe zaburzenia słuchu, obejmują:

 • Trudności w rozumieniu mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu
 • Problemy z lokalizacją źródła dźwięku
 • Wrażenie, że dźwięki są zniekształcone lub oddalone
 • Trudności w odbiorze dźwięków o wysokim natężeniu
 • Problemy z odbiorem dźwięków o niskim natężeniu

Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego takie objawy, warto skonsultować się z laryngologiem w celu dokładnej diagnostyki.

Związek między guzami kąta a pozaślimakowymi zaburzeniami słuchu

Guzy kąta to nowotwory, które rozwijają się w obszarze kąta między nerwem słuchowym a nerwem twarzowym. Mogą one powodować pozaślimakowe zaburzenia słuchu poprzez ucisk na nerw słuchowy lub inne struktury nerwowe w tym obszarze. Objawy utraty słuchu spowodowane guzami kąta mogą obejmować:

 • Trudności w rozumieniu mowy
 • Problemy z równowagą
 • Szumy uszne
 • Osłabienie mięśni twarzy

Leczenie guzów kąta zależy od wielkości i lokalizacji guza oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Może obejmować obserwację, radioterapię, chemioterapię lub chirurgię.

Diagnozowanie i stopnie niedosłuchu

Diagnozowanie niedosłuchu odbiorczego jest kluczowe dla prawidłowego leczenia i poprawy jakości życia pacjenta. W tej sekcji omówimy różne metody diagnozowania niedosłuchu odbiorczego oraz dostępne badania słuchu. Ponadto, przedstawimy różne stopnie niedosłuchu, od lekkiego do głębokiego, i wyjaśnimy, jak wpływają na zdolność słyszenia.

Metody diagnozowania niedosłuchu odbiorczego

Niedosłuch odbiorczy można zdiagnozować za pomocą różnych metod, które pomagają w identyfikacji problemów ze słuchem. Niektóre z nich obejmują:

 • Audiometria tonalna – badanie oceniające zdolność słyszenia dźwięków o różnych częstotliwościach i natężeniach
 • Audiometria mowy – badanie oceniające zdolność rozumienia mowy w różnych warunkach akustycznych
 • Otoemisja akustyczna – badanie oceniające funkcjonowanie komórek zmysłowych wewnątrz ucha
 • Bera (Brainstem Evoked Response Audiometry) – badanie oceniające przewodzenie sygnałów słuchowych przez nerw słuchowy do pnia mózgu

W zależności od wyników tych badań, lekarz może zalecić dalsze diagnostyki, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, aby ocenić ewentualne przyczyny niedosłuchu odbiorczego.

Badania słuchu: Jakie są dostępne opcje?

Badania słuchu są kluczowe dla diagnozowania problemów ze słuchem. Dostępne opcje obejmują:

 • Testy przesiewowe – szybkie i proste badania, które mogą wykryć potencjalne problemy ze słuchem
 • Testy diagnostyczne – bardziej szczegółowe badania, które oceniają różne aspekty słuchu, takie jak audiometria tonalna, audiometria mowy czy otoemisja akustyczna
 • Testy specjalistyczne – badania wykonywane przez specjalistów w dziedzinie audiologii, takie jak Bera czy testy równowagi

Wybór odpowiedniego badania słuchu zależy od objawów pacjenta, wieku oraz ogólnego stanu zdrowia. Decyzję podejmuje laryngolog.

Rozpoznawanie stopni niedosłuchu: od lekkiego do głębokiego

Stopnie niedosłuchu są klasyfikowane na podstawie natężenia dźwięku, który pacjent jest w stanie usłyszeć. Stopnie te obejmują:

 • Lekki niedosłuch – trudności w słyszeniu dźwięków o natężeniu 26-40 dB
 • Umiarkowany niedosłuch – trudności w słyszeniu dźwięków o natężeniu 41-55 dB
 • Średnio ciężki niedosłuch – trudności w słyszeniu dźwięków o natężeniu 56-70 dB
 • Ciężki niedosłuch – trudności w słyszeniu dźwięków o natężeniu 71-90 dB
 • Głęboki niedosłuch – trudności w słyszeniu dźwięków o natężeniu powyżej 91 dB

Różne stopnie niedosłuchu wpływają na zdolność słyszenia w różnym stopniu, co może wpłynąć na komunikację, naukę czy pracę pacjenta. Wczesne rozpoznanie i leczenie są kluczowe dla poprawy jakości życia osób z niedosłuchem.

Leczenie i radzenie sobie z pozaślimakowymi zaburzeniami słuchu

Leczenie niedosłuchu może obejmować różne metody, które pomagają w poprawie jakości życia osób z pozaślimakowymi zaburzeniami słuchu. W tej sekcji omówimy dostępne metody leczenia, jak radzić sobie z pogorszeniem słuchu na co dzień oraz rolę technologii w poprawie jakości życia osób z niedosłuchem.

Dostępne metody leczenia niedosłuchu

W przypadku niedosłuchu mieszanego, który obejmuje zarówno problemy ze słuchem pozaślimakowym, jak i ślimakowym, leczenie może obejmować:

 • Aparaty słuchowe – urządzenia, które wzmacniają dźwięki, pomagając w poprawie zdolności słyszenia
 • Implanty ślimakowe – urządzenia chirurgicznie wszczepiane, które przekształcają dźwięki na sygnały elektryczne, które są przekazywane do nerwu słuchowego
 • Terapia mowy i języka – pomoc w nauce czytania z ruchu warg, poprawie artykulacji oraz komunikacji niewerbalnej
 • Leczenie farmakologiczne – leki, które mogą pomóc w redukcji objawów lub spowolnieniu postępu choroby

Wybór odpowiedniej metody leczenia zależy od przyczyny niedosłuchu, stopnia utraty słuchu oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak radzić sobie z pogorszeniem słuchu na co dzień?

Pogorszenie słuchu może wpłynąć na codzienne życie, dlatego ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z tym problemem. Oto kilka strategii i technik, które mogą pomóc:

 • Informuj innych o swoim problemie ze słuchem, aby mogli dostosować się do Twoich potrzeb
 • Używaj technologii wspomagającej, takiej jak aparaty słuchowe, telefony z funkcją wzmacniania dźwięku czy systemy FM
 • Praktykuj czytanie z ruchu warg, aby lepiej rozumieć rozmówców
 • Ucz się technik relaksacyjnych, aby radzić sobie ze stresem związanym z utratą słuchu

Wykorzystanie technologii może znacznie poprawić jakość życia osób z niedosłuchem, pomagając im w komunikacji, pracy czy nauce.Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. UMÓW WIZYTĘ

image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!