BADANIA SŁUCHU U DZIECI

Kiedy, w jakich okolicznościach wykonywania badania słuchu u dzieci? To pytanie choć raz zadała sobie zapewne większość rodziców. Jak podejść do tego zagadnienia prawidłowo, tak aby badanie było jak najbardziej miarodajne? Wskazane jest, aby każde badanie słuchu było poprzedzone wizytą u laryngologa. W przypadku, kiedy u dziecka najpierw zostało wykonane badanie, w którym stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości, wynik powinien zostać skonsultowany z lekarzem audiologiem lub laryngologiem.

BADANIA SŁUCHU U DZIECI WARSZAWA

Niepokojące objawy, które powinny skłonić rodzica do wykonania badania słuchu u dziecka to:

  • częste infekcje uszu
  • przerost trzeciego migdałka
  • opóźniony rozwój mowy, bądź regres w rozwoju mowy/niewielkie postępy w terapii logopedycznej
  • nieprawidłowe wyniki przesiewowego badania słuchu w szkole, bądź sugestie wychowawców, że dziecko nie reaguje na polecenia/dopytuje.

BADANIA SŁUCHU U NIEMOWLĄT

U noworodków i niemowląt – nieprawidłowy wynik badania przesiewowego, bądź jeżeli u dziecka występują tzw. czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu (m.in. wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, wysoki poziom bilirubiny, przyjmowanie, tzw. leków ototoksycznych, choroby matki w czasie ciąży takie jak różyczka, cytomegalia, toksoplazmoza). W zależności od ww. czynników, wieku dziecka, możliwości współpracy w trakcie badania, powinno zostać przeprowadzone odpowiednie badanie. Najczęściej wykonuje się badania takie jak: tympanometria, audiometria tonalna, pomiar otoemisji akustycznych lub ABR. Więcej na temat badań słuchu…

Istnieje również sytuacja, gdzie pomimo prawidłowych wyników badań słuchu, obserwuje się u dziecka niepokojące objawy, takie jak np. osłabione reakcje na polecenia, dopytywanie, trudności z lokalizacją dźwięku i rozumieniem mowy w hałasie, mylenie podobnie brzmiących głosek, trudności szkolne, trudności z utrzymaniem uwagi. W takiej sytuacji, warto rozważyć wykonanie u dziecka testów oceniających centralne procesy przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy do umawiania wizyt u Naszych specjalistów- UMÓW WIZYTĘ.