Moment, w którym pacjent usłyszy pierwszy słyszalny dźwięk, sygnalizuje za pomocą przycisku.Badania trwa około 20-30 minut. Na podstawie wyniku badania pacjenta lekarz ocenia prawidłowość słyszenia dźwięków o wysokich częstotliwościach. Jeżeli audiometria wysokich częstotliwości wskaże na niedosłuch, lekarz wyznacza dalszy kierunek postępowania.

Wskazania:

  • PODEJRZENIE WADY SŁUCHU,
  • DZIECI Z GRUPY RYZYKA Z PRZEBYTĄ W ŻYCIU PŁODOWYM RÓŻYCZKĄ,
  • OCENA JAKOŚCIOWA SZUMÓW USZNYCH.

To badanie słuchu można wykonać zarówno u dzieci ( gdy są w stanie współpracować z lekarzem), jak i u dorosłych osób narażonych na działanie czynników zaburzających prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu. Przeprowadzenie badania nie wymaga żadnych przygotowań ze strony pacjenta.

W celu umówienia się na badanie uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją pod nr. 22 255 32 00.