OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Opóźniony rozwój mowy to problem, z którym boryka się wiele dzieci. W artykule omówimy przyczyny tego zjawiska, metody diagnozy oraz wsparcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Zapoznaj się z treścią, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Czym jest opóźniony rozwój mowy u dziecka?Opóźniony rozwój mowy dziecka to sytuacja, w której rozwój mowy u dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników. Warto zrozumieć, czym jest opóźnienie rozwoju mowy oraz jakie są jego charakterystyczne cechy.

Umów wizytę
OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Opóźniony rozwój mowy u dzieci: przyczyny, diagnoza i metody wsparcia

Opóźniony rozwój mowy to problem, z którym boryka się wiele dzieci. W artykule omówimy przyczyny tego zjawiska, metody diagnozy oraz wsparcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Zapoznaj się z treścią, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Czym jest opóźniony rozwój mowy u dziecka?Opóźniony rozwój mowy dziecka to sytuacja, w której rozwój mowy u dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników. Warto zrozumieć, czym jest opóźnienie rozwoju mowy oraz jakie są jego charakterystyczne cechy.

Różnica między zaburzonym a opóźnionym rozwojem mowy

Ważne jest, aby odróżnić zaburzony a opóźniony rozwój mowy. Opóźniony rozwój mowy oznacza, że dziecko rozwija się wolniej, ale w sposób prawidłowy. Natomiast zaburzony rozwój mowy to sytuacja, gdy występują nieprawidłowości w procesie rozwoju mowy, takie jak afazja, dyslalia czy jąkanie. W przypadku opóźnienia mowy, istnieje szansa, że dziecko nadrobi zaległości, podczas gdy zaburzenia mowy często wymagają specjalistycznej terapii.

Etap rozwoju mowy: kiedy mówimy o opóźnieniu?

W celu określenia, czy występuje opóźnienie w rozwoju mowy, należy zwrócić uwagę na poszczególne etapy rozwoju mowy i porównać je z osiągnięciami dziecka. Oto przykładowe etapy rozwoju mowy:

 1. 6-12 miesięcy: wydawanie dźwięków, naśladowanie dźwięków otoczenia, pierwsze sylaby;
 2. 12-18 miesięcy: pierwsze słowa, rozumienie prostych poleceń;
 3. 18-24 miesiące: łączenie słów w proste zdania, rozumienie pytań;
 4. 2-3 lata: poszerzanie słownictwa, tworzenie dłuższych zdań, rozwijanie gramatyki;
 5. 3-4 lata: coraz bardziej złożone zdania, poprawna wymowa większości dźwięków;
 6. 4-5 lat: rozwinięta mowa, zdolność opowiadania historii, zrozumienie zasad gramatyki.

Jeśli dziecko nie osiąga kolejnych etapów rozwoju mowy zgodnie z oczekiwaniami, można mówić o opóźnieniu w rozwoju mowy.

Związek między rozwojem słuchu a mową dziecka

Rozwój słuchu odgrywa kluczową rolę w procesie nauki mowy. Dzieci uczą się mówić, słuchając dźwięków otoczenia oraz mowy innych osób. Jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, może to wpłynąć na jego zdolność do nauki mowy. Przykłady problemów ze słuchem, które mogą wpływać na rozwój mowy, to:

 • upośledzenie słuchu,
 • infekcje ucha,
 • zaburzenia przewodnictwa dźwięku,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego.

W przypadku dzieci z problemami ze słuchem, ważne jest wczesne wykrycie i leczenie, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie w zakresie rozwoju mowy.

Diagnoza opóźnienia mowy

Proces diagnozy opóźnienia mowy obejmuje zidentyfikowanie symptomów oraz zastosowanie odpowiednich metod diagnozy. Właściwa diagnoza opóźnionej mowy jest kluczowa dla opracowania skutecznego planu terapeutycznego.

Symptomy opóźnienia w rozwoju mowy

Symptomy opóźnienia w rozwoju mowy mogą różnić się w zależności od wieku dziecka i stopnia opóźnienia. Niektóre z nich to:

 • brak gaworzenia lub mała liczba sylab w wieku 9-12 miesięcy,
 • brak pierwszych słów w wieku 12-15 miesięcy,
 • trudności z łączeniem słów w zdania w wieku 2-3 lat,
 • ograniczony zasób słownictwa w porównaniu do rówieśników,
 • niezrozumiała wymowa dla osób spoza rodziny,
 • trudności z rozumieniem poleceń lub pytań.

Warto zwrócić uwagę, że opóźnienie w rozwoju mowy nie zawsze musi być powodem do niepokoju. W niektórych przypadkach może być to wynik indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

Jak przebiega diagnoza opóźnionej mowy?

Proces diagnozy i leczenia opóźnionej mowy składa się z kilku etapów:

 1. Obserwacja i ocena rozwoju mowy dziecka przez rodziców lub opiekunów.
 2. Konsultacja z lekarzem rodzinnym lub pediatrą, który może ocenić, czy opóźnienie jest powodem do niepokoju.
 3. Skierowanie do specjalisty, takiego jak logopeda, audiolog lub psycholog, który przeprowadzi szczegółową diagnozę.
 4. Przeprowadzenie testów i badań, takich jak ocena słuchu, testy językowe czy badania neurologiczne.
 5. Opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego, który może obejmować terapię logopedyczną, terapię sensoryczną czy wsparcie psychologiczne.

Wczesna diagnoza opóźnionej mowy jest kluczowa dla zapewnienia dziecku odpowiedniego wsparcia i terapii, które mogą przyczynić się do poprawy jego kompetencji językowych.Wspierając prawidłowy rozwój mowy u dzieci, rodzice przyczyniają się do ich ogólnego rozwoju oraz kompetencji językowych, co ma istotne znaczenie dla przyszłego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. UMÓW WIZYTĘ

Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy

 • genetyczne predyspozycje,
 • problemy zdrowotne, takie jak infekcje ucha czy problemy z tarczycą,
 • zaburzenia neurologiczne, np. autyzm czy zespół Aspergera,
 • zaburzenia emocjonalne i behawioralne,
 • brak odpowiedniej stymulacji ze strony rodziców lub opiekunów,
 • ekspozycja na więcej niż jeden język w domu.
 • Zaburzenia sensoryczne
 • hiperwrażliwość słuchowa,
 • hipowrażliwość słuchowa,
 • zaburzenia przetwarzania wzrokowego,
 • zaburzenia przetwarzania dotykowego.

Jak uniknąć opóźnienia w rozwoju mowy?

 • regularne rozmowy z dzieckiem,
 • stymulacja mowy poprzez czytanie, śpiewanie i opowiadanie historii,
 • monitorowanie postępów dziecka w rozwoju mowy,
 • reagowanie na ewentualne trudności i współpraca z logopedą lub innym specjalistą w razie potrzeby,
 • angażowanie się w rozwój dziecka i wspieranie jego kompetencji językowych.
 • aktywnie uczestniczyć w rozmowach z dzieckiem,
 • zachęcać dziecko do wyrażania swoich myśli i uczuć
 • stosować różnorodne metody stymulacji mowy, takie jak czytanie, śpiewanie czy opowiadanie historii,
 • monitorować postępy dziecka w rozwoju mowy i reagować na ewentualne trudności.
 • uważnie słuchać dziecka i reagować na jego wypowiedzi,
image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!