Nie jest to niestety badanie pozwalające na określenia stopnia lenistwa, ocenia natomiast jakość snu, która wpływa nie tylko na nasze samopoczucie w ciągu dnia, ale też może powodować schorzenia wymagające pilnego leczenia. Jakość naszego snu może obniżać wiele chorób, jednakże w tym artykule zajmiemy się ZOPS, to jest Zaburzeniami Oddychania Podczas Snu. Gdy podejrzewamy u pacjenta takie schorzenie, zazwyczaj kierujemy go na badanie poligraficzne.

CO TO JEST BADANIE POLIGRAFICZNE?

Badanie poligraficzne wykonywane jest za pomocą odpowiedniego aparatu, to jest poligraf, który umożliwia analizę całonocnego zapisu parametrów życiowych pacjenta, co pozwala nam na ocenę jakości jego snu i występujących podczas niego zaburzeń. Badanie można wykonać zarówno w domu jak i w szpitalu. Pozwala nam ono ocenić, czy chory wymaga dalszej diagnostyki i leczenia.

CZYM SĄ ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU?

ZOPS dzielimy na te ze zwężeniem górnych dróg oddechowych, stanowiące 90% rozpoznań i nazywają się zespołem obturacyjnego bezdechu sennego i bez zwężenie górnych dróg oddechowych oraz z częściowym zwężeniem dróg oddechowych.

ZOPS
Ze zwężeniem górnych dróg oddechowychzespół obturacyjnego bezdechu sennegoBez zwężenia górnych dróg oddechowychZ częściowym zwężeniem dróg oddechowychobturacyjne chrapaniezespół oporu górnych dróg oddechowych

Charakterystycznym objawem ZOPS jest duszność nieuświadomiona spowodowana znacznym spadkiem przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe podczas snu. W skrajnych przypadkach dochodzi do Zespołu Snu z Bezdechami, (Sleep Apnea Syndrome, SAS). W SAS pacjent oddycha bardzo płytko, niekiedy nawet przestaje oddychać na jakiś czas, co powoduje niedotlenienie organizmu powodujące spadek nasycenia krwi tlenem (saturacji). Brak oddechu może wynikać z obturacji (zwężenia) górnych dróg oddechowych, a także braku aktywności napędu oddechowego, który odpowiadając na stężenie dwutlenku węgla wywołuje wdech. Powoduje to spadek saturacji do 50%, a serce zmienia swój rytm i bije nieregularnie.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIELECZONEGO ZOPS?

Jako pierwsze objawy występuje poranne zmęczenie, senność w ciągu dnia, bóle głowy i chrapanie. Niestety, w późniejszym czasie następuje rozwój choroby, co może skutkować:

 • nagłym i przedwczesnym zgonem w wyniku zawału serca,
 • udarem mózgu
 • zaburzeniami rytmu serca
 • wypadkami spowodowanymi zaśnięciem podczas wykonywania codziennych czynności.

Wczesne wykrycie choroby, mimo mało charakterystycznych objawów umożliwia wyleczenie i poprawę jakości snu.

CZYM BADAMY?

Badanie poligraficzne wykonuje się przy pomocy InfoSCAN MED-300, który jest małym, prostym w obsłudze aparatem rejestrującym o bardzo dużej pamięci i czasie działania.
Pozwala on na ciągłą rejestrację:

 • saturacji krwi (SaO2) ,
 • tętna (wraz z zapisem fali tętna- cecha szczególna dla tego typu aparatu),
 • krzywej tętna,
 • EKG,
 • ruchów oddechowych klatki piersiowej i przepony,
 • przepływu powietrza przez usta i nos,
 • położenia ciała,
 • aktywności ruchowej w czasie snu.

Można też obejrzeć przykładowe badanie poligraficzne na filmie: