Światło krtani, czyli przestrzeń pomiędzy fałdami głosowymi, ma kształt trójkąta w momencie gdy fałdy głosowe są w odwiedzeniu (daleko od siebie). Wówczas powietrze może swobodnie przepływać. Podczas skurczu fałdy głosowe są w pozycji przywodzeniowej, blisko siebie. Pomiędzy nimi pozostaje jedynie wąska szczelina. Oddychanie jest wówczas znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

ZACIŚNIĘCIE KRTANI

Do czynników wyzwalających taką sytuację zaliczamy: napad astmy, alergeny, substancje drażniące takie jak dym, kurz, opary, napoje, pokarmy. U niektórych osób laryngospazm występuje podczas wysiłku fizycznego lub stresu. Podczas napadu paniki, hiperwentylacja i strach mogą wyzwolić lub nasilić objawy skurczu krtani. Jeśli do skurczu krtani dochodzi często w nocy to za czynnik wyzwalający można podejrzewać refluks żołądkowo-przełykowy.

SKURCZ KRTANI PRZYCZYNY

Laryngospazm występuję również podczas tonięcia, na skutek dostania się wody do tchawicy. Krtań „zamyka się” aby zapobiec dostawaniu się wody do dróg oddechowych.

Do skurczu krtani może dojść w trakcie znieczulenia ogólnego, szczególnie wtedy gdy stosowana jest intubacja dotchawicza. Zdarza się to częściej u dzieci niż u dorosłych. Ryzyko wystąpienia jest większe u osób z astmą, alergią lub znieczulanych w trakcie infekcji. Skurcz krtani pojawia się przy wyprowadzaniu ze znieczulenia, po usunięciu rurki intubacyjnej z dróg oddechowych. Czasami objawy skurczu krtani nie ustępują przezdłuższy czas i pacjent musi zostać ponownie zaintubowany.

SKURCZ KRTANI POSTĘPOWANIE

Osoby, u których pojawia się laryngospazm powinny zachować spokój, ponieważ panika, przyspieszenie oddechu może nasilić skurcz krtani. Ważne jest uspokojenie oddechu: wolne nabieranie powietrza przez nos, 5-sekundowe wstrzymanie oddechu i wydmuchiwanie przez lekko uchylone usta. Ważne oczywiście jest eliminowanie czynników wyzwalających skurcz oraz odpowiednie leczenie chorób przewlekłych, takich jak astma oskrzelowa, choroba refluksowa przełyku.