Skurcz krtani przyczyny i objawy

Co to jest skurcz krtani? Jak rozpoznać skurcz krtani? Napadowy skurcz krtani skurcz krtani u dorosłych. Co może wywołać skurcz krtani? Jak przebiega leczenie skurcz krtani u dorosłych? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te wszystkie pytania zachęcamy do lektury.

Skurcz krtani inaczej określany jako laryngospazm jest spowodowany skurczem mięśni fałdów głosowych. Na początku skurcz krtani objawia się głośnym i trudnym oddychaniem. Skurcz krtani jest stanem przejściowym. Ponadto laryngospasm – najczęściej jest to krótkotrwały epizod – trwa ok. 60 sekund, objawiający się krztuszeniem, stridorem inaczej świstem krtaniowy, dusznością oraz bezgłosem. Różne czynniki mogą powodować skurcz krtani od alergii po infekcje, astmę itp.

Co to jest skurcz krtani?

Światło krtani, czyli przestrzeń pomiędzy fałdami głosowymi, ma kształt trójkąta w momencie gdy fałdy głosowe są w odwiedzeniu (daleko od siebie). Wówczas powietrze może swobodnie przepływać. Podczas skurczu fałdy głosowe są w pozycji przywodzeniowej, blisko siebie. Pomiędzy nimi pozostaje jedynie wąska szczelina. Oddychanie jest wówczas znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zdarza się że skurcz krtani powoduje asfiksję i zatrzymanie akcji serca.

ZACIŚNIĘCIE KRTANI

Do czynników wyzwalających taką sytuację zaliczamy: napad astmy, alergeny, substancje drażniące takie jak dym, kurz, opary, napoje, pokarmy. U niektórych osób laryngospazm występuje podczas wysiłku fizycznego lub stresu. Podczas napadu paniki, hiperwentylacja i strach mogą wyzwolić lub nasilić objawy skurczu krtani. Jeśli do skurczu krtani dochodzi często w nocy to za czynnik wyzwalający można podejrzewać refluks żołądkowo-przełykowy.

SKURCZ KRTANI PRZYCZYNY

Laryngospazm występuję również podczas tonięcia, na skutek dostania się wody do tchawicy. Krtań „zamyka się” aby zapobiec dostawaniu się wody do dróg oddechowych. Do rozwoju skurczu krtani może dojść także w przebiegu napadu tężyczki, co prowadzi do zaburzeń oddychania. Stan wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. Ponadto zaleca się pilne zgłoszenie się do Szpitala lub wezwanie pomocy.

Ponadto do skurczu krtani może dojść w trakcie znieczulenia ogólnego, szczególnie wtedy gdy stosowana jest intubacja dotchawicza. Zdarza się to częściej u dzieci niż u dorosłych. Ryzyko wystąpienia jest większe u osób z astmą, alergią lub znieczulanych w trakcie infekcji. Skurcz krtani pojawia się przy wyprowadzaniu ze znieczulenia, po usunięciu rurki intubacyjnej z dróg oddechowych. Czasami objawy skurczu krtani nie ustępują przez dłuższy czas i pacjent musi zostać ponownie zaintubowany.

Skurcz krtani u dzieci

Często u dzieci zapalenie krtani występuje w ciągu 6-12 godzin od pojawienia się gorączki i cech infekcji górnych dróg oddechowych. Ponadto objawy zapalenia podgłośniowego choroby wynikają z narastania stanu zapalnego w obrębie nagłośniowej krtani . Stan zapalny(obrzęk) nagłośni powoduje zmniejszenie przepływu powietrza. Oddech spłyca się i przyspiesza, Pojawia się ostry ból gardła z nasilający się przy próbie połykania. Głos często staje się niewyraźny, stłumiony. Dzieci do pierwszego roku życia mogą mieć tylko gorączkę i narastającą niewydolność oddechową. Mimo znacznego obrzęku nagłośni dzieci starsze i dorośli odczuwają jedynie silny ból gardła oraz zaburzenia przełykania. Wymienione wyżej objawy rozwijają się szybko i zagrażają życiu. Ważna jest jak najszybsza konsultacja z laryngologiem.

SKURCZ KRTANI POSTĘPOWANIE

Osoby, u których pojawia się laryngospazm powinny zachować spokój, ponieważ panika, przyspieszenie oddechu może nasilić skurcz krtani. Ważne jest uspokojenie oddechu: wolne nabieranie powietrza przez nos, 5-sekundowe wstrzymanie oddechu i wydmuchiwanie przez lekko uchylone usta. Skurcz krtani zwykle występuje nagle, trwa kilka minut i mija samoistnie. Leczenie skurczu spowodowany tężyczką, polega na podaniu dożylnie preparatów wapnia. W innych przypadkach pomocne mogą być leki rozkurczowe lub uspokajające. Ważne oczywiście jest eliminowanie czynników wyzwalających skurcz oraz odpowiednie leczenie chorób przewlekłych, takich jak astma oskrzelowa, choroba refluksowa przełyku. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu oraz konsultacji z lekarzami specjalistami w celu uzyskania indywidualnych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia. UMÓW KONSULTACJĘ