Alergia jest wypadkową genetyki i środowiska, choć nie bez znaczenia jest czas ekspozycji na konkretne alergeny. Olbrzymi wpływ na wystąpienie alergii ma również genetyka. Uznaje się, że alergię przekazujemy sobie w rożnym stopniu z pokolenia na pokolenie w zależności od tego czy alergia występuje u rodziców, bądź rodzeństwa. Uznaje się, że alergię przekazujemy sobie w rożnym stopniu z pokolenia na pokolenie w zależności od tego czy alergia występuje u rodziców, bądź rodzeństwa.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ALERGII

W przypadku obciążenia genetycznego alergią – jeśli jedno z rodziców lub rodzeństwo ma alergię, szanse na jej wystąpienie u dziecka wynosi 30-40 proc. Wskaźniki te wzrastają radykalnie w sytuacji, gdy rodzice choruje na tę samą alergię, np. astmę. Wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka wynosi minimum 70 proc.

ODCZULANIE WARSZAWA  – JEDYNA MOŻLIWOŚĆ WYLECZENIA ALERGII

Odczulanie, to jedyna metoda wyleczenia alergii. W sytuacji, gdy nie możemy pozbyć się i odizolować od alergenów może ono przynieść duże korzyści. Wiążą się one przede wszystkim z ustąpieniem objawów alergii często na wiele lat. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie alergeny da się odczulić tak samo dobrze. Największą skuteczność przynosi odczulanie alergenów sezonowych, takich jak: pyłki traw, drzew, chwastów. Z kolei najbardziej oporne są pleśnie. Pomimo wielu kontrowersji i obaw związanych z ewentualnymi powikłaniami po odczulaniu warto z niego skorzystać zwłaszcza w sytuacji występowania alergii przez cały rok. Takie alergeny całoroczne, to m.in. grzyby pleśniowe i roztocza. Według badań, alergia, która występuje przez cały rok zwiększa ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej aż 3-krotnie w porównaniu z osobami, u których alergia nie występuje przez taki długi okres czasu. Odczulając możemy nie tylko zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby, ale również zmniejszyć ilość leków stosowanych w leczeniu alergii, w tym m.in. glikokortykosteroidów.

NA CZYM POLEGA ODCZULANIE

Odczulanie polega na stopniowym podawaniu małych, wzrastających stężeń alergenów w celu złagodzenia objawów wywołanych ponownym kontaktem z alergenem. Istnieją dwie metody odczulania – iniekcyjna w postaci zastrzyków oraz metoda podjęzykowa. Podajemy je w sposób ciągły, w rożnych odstępach czasu. Najczęściej w okresie 4-5 lat, a w niektórych wypadkach nawet dłużej. Odczulanie Warszawa zaczynamy u dzieci od 6 roku życia. Wart podkreślenia jest fakt, że nie możemy odczulić się na wszystkie alergeny w tym samym czasie. Możemy np. podczas jednej wizyty podać alergeny na pyłki traw i drzew, a na drugą rękę, po upływie 30 minut, alergeny na roztocza lub grzyby pleśniowe. . UMÓW WIZYTĘ

PRZECIWWSKAZANIA DO ODCZULANIA:

  • brak współpracy i świadomej zgody ze strony pacjenta,
  • choroby autoimmunologiczne – nowotwory, choroby układu krążenia,
  • niedobory odporności,
  • ostre zakażenie lub zaostrzenie zakażenia przewlekłego,
  • ciężkie zaburzenia psychiczne,
  • zwiększone ryzyko powikłań w razie reakcji ogólnoustrojowej,
  • ciąża,
  • ciężki przebieg astmy,
  • konieczność przewlekłego stosowania beta-blokera.