Powiększone węzły chłonne

Węzły chłonne biorą czynny udział w procesach, w których uczestniczy układ odpornościowy. W efekcie reakcji na obecność antygenu, jakim mogą być infekcja bakteryjna, grzyby, infekcja wirusowa,choroby autoimmunologiczne czy komórki nowotworowe, dochodzi do zwiększenia przepływu krwi przez zajęte węzły, co równocześnie z toczącą się reakcją zapalną, prowadzi do ich powiększenia. funkcje węzłów chłonnych

Powiększone węzły chłonne objawy mają dość typowe- przedewszystkim zmiana średnicy. Ponadto limfadenopatią określa się nieprawidłowość w obrębie węzłów chłonnych, co objawia się jako powiększenie pojedynczych węzłów lub ich grup. O limfadenopatii szyjnej mówimy wówczas, kiedy rozmiary węzłów chłonnych przekraczają 1 cm. Powiększenie węzłów chłonnych pod żuchwą czy też powiększone węzły chłonne na szyi wskazują na toczące się ostre lub przewlekłe zapalenie zatok, gardła bądź migdałków. Dlatego jeśli zauważysz niepokojące objawy zgłoś się do laryngologa.

POWIĘKSZONE WĘZŁY CHŁONNE – PRZYCZYNY

Powiększenie węzłów chłonnych spowodowane jest wieloma przyczynami, takimi jak:

  • proliferacja komórek odpornościowych, w odpowiedzi na pojawienie się antygenu (najczęściej wirusa lub bakterii) w przebiegu infekcji w okolicy np. zapalenie gardła, ucha, zatok
  • naciek zapalny węzła chłonnego – np. w przebiegu mononukleozy
  • powiększenie węzłów towarzyszące chorobom autoimmunologicznym
  • złośliwe namnażanie komórek odpornościowych w węzłach chłonnych w przebiegu takich chorób jak ziarnica złośliwa, chłoniaki i białaczki
  • nacieczenie nowotworowe (przerzuty do węzłów)

Z wymienionych powyżej przyczyn powiększenia węzłów chłonnych wynika, że niektóre z nich są spowodowane przez groźne i źle rokujące choroby, dlatego też każda limfadenopatia powinna budzić obawy. Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych są między innymi zależne od wieku. U osób młodych, zwłaszcza u dzieci, najczęściej limfadenopatia ma charakter infekcyjny. Natomiast u osób starszych częściej mamy do czynienia z powiększeniem węzłów chłonnych na skutek chorób nowotworowych. Jednak niezależnie od grupy wiekowej każde powiększenie węzłów chłonnych wymaga diagnozowania. Wiele osób stosuje domowe sposoby na powiększone węzły chłonne, jak chociażby okłady. Jednak warto podkreślić domowe leczenie powiększonych węzłów chłonnych nie jest wskazane.

W różnicowaniu przyczyn limfadenopatii, poza kryterium wieku, istotne są też inne cechy związane z wyglądem węzłów, takie jak: ich konsystencja, bolesność, ruchomość, tendencja do tworzenia pakietów czy ropienia. Pomocna jest obserwacja zachowania się powiększonych węzłów chłonnych w czasie. Węzły towarzyszące infekcji zmniejszają się po jej ustąpieniu, natomiast w chorobie nowotworowej węzły nie zmnieszają rozmiarów, a wręcz tworzą pakiety. Podejrzenie toczącego się procesu nowotworowego mogą też sugerować objawy ogólne, takie jak stany gorączkowe, utrata masy ciała, osłabienie.

Na czym polega badanie węzłów chłonnych?

Jak wygląda badanie węzłów chłonnych? Najprostszą metodą oceny węzłów chłonnych szyi jest badanie palpacyjne. Badanie wykonuje się zarówno od przodu jak i od tyłu. Głowa powinna być pochylona lekko do przodu celem rozluźnienia tkanek miękkich. Badanie wykonuje się oburęcznie, oceniana jest wielkość, kształt, konsystencja, ruchomość, bolesność. Dodatkowo ważna jest ocena skóry nad węzłami: obrzmienie, zaczerwienienie, ucieplenie. Diagnostyka obrazowa jedno z najważniejszych badań diagnostycznych. Z badań obrazowych złotym standardem w ocenie węzłów chłonnych jest ultrasonografia, inne przydatne badania to tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. W obrębie szyi zastosowanie ma również biopsja węzła chłonnego, jest to najczęściej biopsja otwarta, która polega na pobraniu całego węzła chłonnego do badanie histopatologiczne. O postępowaniu medycznym, zakresie i rodzaju badań czy też wyborze procedury terapeutyczne decyduje lekarz.

Powiększone węzły chłonne przyczyny

Najczęstszą przyczyną powiększonych węzłów chłonnych szyi są zapalenia. Mogą one być wywołane przez wirusy i bakterie. Zakażenia wirusowe prowadzą do ougólnionego, obustronnego powiększenia węzłów chłonnych, obecne są zazwyczaj objawy ogólne. Do najczęstszych chorób wirusowych przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych szyi należą: infekcje górnych dróg oddechowych. Infekcje wywołane przez rhinowirusy, adenowirusy, wirusy grypy, mononukleoza zakaźna (wywołana przez wirus Epsteina-Barr), cytomegalia. W zakażeniach bakteryjnych zmienione są pojedyncze węzły chłonne, najczęściej po jednej stronie szyi, z tendencją do tworzenia ropni. Najczęściej do bakteryjnego zapalenia węzłów chłonnych szyi prowadzą paciorkowce β-hemolizujące grupy A, gronkowiec złocisty, bakterie beztlenowe. Inne zapalne, rzadsze przyczyny limfadenopatii szyjnej: choroba kociego pazura, gruźlica, toksoplazmoza. Leki (np. phenytoina) oraz odczyn poszczepiennym, histiocytoza mogą powodować powiększenie węzłów chłonnych szyi. Ponadto chorobami nowotworowymi (białaczka limfocytowa, chłoniaki, ziarnica złośliwa, chłoniak hodgkina ) lub przerzutami nowotworowymi (najczęściej z okolic nosogardła, gardła środkowego i dolnego, krtani, tarczycy).

Cechy na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę, mogące wskazywać na toczący się proces nowotworowy to: nagle powiększenie i szybki wzrost węzłów chłonnych, tworzenie pakietów, wielkość powyżej 2 cm, unieruchomienie, limfadenopatia wieloogniskowa, nieprawidłowy wynik zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej, pojawienie sie objawów ogólnych, wspomnianych powyżej. Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. UMÓW WIZYTĘ

Jakie są rodzaje węzłów chłonnych?

  • Węzły chłonne obwodowe ; węzły pachwinowe
  • węzły chłonne powierzchowne ; nadobojczykowe węzły chłonne węzły chłonne pachwinowe
  • podkolanowe węzły chłonne ; węzły chłonne głębokie śródpiersiowe węzły chłonne
  • węzły chłonne pachowe ; węzły chłonne odczynowe węzły chłonne podżuchwowe
  • węzły trzewne. węzeł wartowniczy węzły chłonne na szyi