CZYM SĄ MAŁŻOWINY NOSOWE?

Małżowiny nosowe są to struktury znajdujące się na bocznej ścianie jam nosa. Rozróżnia się małżowinę dolną, środkową, górną, a niekiedy także najwyższą. Małżowina nosowa dolna jest odrębną kością, natomiast pozostałe są elementami kości sitowej. Małżowiny nosowe są pokryte błoną śluzową, dzięki której w nosie zachodzą procesy nawilżania, ogrzewania oraz oczyszczania wdychanego powietrza, dzieje się to poprzez fizjologiczny, naprzemienny wzrost powierzchni błony śluzowej małżowin.

KIEDY KONIECZNA JEST KOREKCJA MAŁŻOWIN NOSOWYCH?

konchoplastyka małżowin nosowych

przerośnięta małżowina nosowa

W pewnych przypadkach dochodzi do dysfunkcji małżowin nosowych, co może powodować nieprzyjemne dla pacjenta dolegliwości. Najczęściej spotykanymi dolegliwościami związanymi z dysfunkcją małżowin nosowych dolnych mogą być zaburzenia węchu, niedrożność nosa, przewlekły katar, chrapanie.  Przerost małżowin nosowych powodujący dysfunkcji w obrębie ich tkanek.

PRZEBIEG  ZABIEGU

Zabieg polegający na zastosowaniu metody koblacji-Celon polega na zastosowaniu zjawiska drobnego przewodzenia prądu wysokiej częstotliwości przez zjonizowany argon. Jest to jedna z metod leczenia nieżytów nosa przez korektę przerośniętych  i powiększonych małżowin nosa.  Czas trwania zabiegu 20-30 minut. Zabieg ten może być przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym;

Ponadto zabiegowi może towarzyszyć niewielkie krwawienie, które ustępuje samoistnie. Po zabiegu może pojawić się uczucie zatkania nosa oraz wodnisty wyciek z nosa, odpowiedzialny jest za to odczynowy obrzęk błony śluzowej. Dolegliwości ustępują po ok. tygodniu. Po zabiegu zaleca się odpoczynek, unikanie wydmuchiwania nosa oraz płukanie nosa wodą morską lub solą fizjologiczną.

Zabieg przeprowadza dr n.med. Krzysztof Cecherz  Umów się na konsultację kwalfikacyjną