Prof. dr hab. Bożena Mikołuć

Prof. dr hab. Bożena Mikołuć

PEDIATRA, IMMUNOLOG

Języki:

Przyjmuje: od 0

Otolaryngolodzy24

Prof. dr hab. Bożena Mikołuć jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Lekarz pediatra, immunolog kliniczny. Konsultant wojewódzki z zakresu immunologii klinicznej (województwo podlaskie). Związana z Białostockim Uniwerystetem Medycznym, członek Nowojorskiej Akademii Nauk. W dorobku naukowym ponad 140 publikacji z zakresu pediatrii, zaburzeń układu odporności, pediatrii metabolicznej, szczepień w grupach ryzyka, gorączek nawrotowych.
W Otolaryngolodzy 24, konsultuje głównie Pacjentów m.in. z: nawracającymi zapalaniami uszu, zatok i gardła, niepoddających się leczeniu antybiotykowemu (powyżej 2 miesięcy bez poprawy), grzybicą jamy ustnej u dzieci powyżej 1 roku życia. Skonsultuj się z immunologiem dziecięcym także, gdy zaobserwujesz: zahamowanie wzrostu, podejrzenie niedoborów odporności, przebyte ciężkie zapalenia itp.. Działalność naukowo-badawcza Prof. dr hab. Bożena Mikołuć dotyczy chorób rzadkich z zakresu wrodzonych wad metabolizmu oraz wrodzonych błędów odporności, chorób autozapalnych, asplenii oraz immunoprofilaktyki czynnej.

Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje 144 prace. Ponadto Pani Profesor jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich i Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii, a także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej

Pani Doktor nie przyjmuje pacjentów w ramach pakietów medycznych. Konsultacje wyłącznie odpłatne. Zapraszamy na konsultację UMÓW WIZYTĘ.

Kiedy należy pomyśleć o zaburzeniach układu odporności?

Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności wskazało dziesięć charakterystycznych objawów, które świadczą o zaburzeniach odporności. Są to:

  • sześć lub więcej zakażeń uszu lub dróg oddechowych w jednym roku,
  • dwa lub więcej zapalenia zatok w zbliżonym czasie,
  • antybiotykoterapia bez wyraźnej poprawy, dłuższa niż dwa miesiące,
  • dwa lub więcej zapalenia płuc w jednym roku,
  • zahamowanie wzrostu lub przyrostu masy ciała u dzieci,
  • ropnie narządów wewnętrznych i skóry,
  • przewlekła grzybica jamy ustnej,
  • długotrwała antybiotykoterapia dożylna w przypadku braku poprawy w zakażeniu,
  • dwa lub więcej ciężkie zakażenia (np. mózgu, kości, skóry),
  • pierwotne niedobory odporności występujące w wywiadzie rodzinnym.

image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!