KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PULMONOLOGA ?

Pulmonolog, czyli specjalista chorób płuc, to lekarz zajmujący się chorobami dolnych dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli), miąższu płuc oraz opłucnej. Choroby układu oddechowego należą do najczęstszych przyczyn poszukiwania pomocy lekarskiej. Układ oddechowy jest bezpośrednio narażony na oddziaływanie środowiska zewnętrznego – codziennie przez nasze płuca przepływa przeciętnie ok. 10000 l powietrza  niosącego ze sobą wirusy, bakterie, cząstki stałe stanowiące zanieczyszczenia, alergeny, gazy. Przed tym naporem szkodliwych substancji chronią nas doskonale rozwinięte mechanizmy odpornościowe, poczynające od mechanicznego oczyszczania powietrza w jamie nosowej, a kończąc na swoistej odporności humoralnej i komórkowej w pęcherzykach płucnych. Niestety, nie zawsze jednak nasz organizm potrafi poradzić sobie z nawałem patogenów i zanieczyszczeń.

Infekcje układu oddechowego to najczęściej występujące ostre zakażenia. Większość z nich może być leczona przez lekarza rodzinnego lub internistę.

ZAPALENIE PŁUC Warszawa

Zapalenie płuc rozpoznaje się, gdy infekcja dotyczy miąższu płuc. Do  zapalenia płuc dochodzi, gdy odporność organizmu jest obniżona (np. przez wcześniej przebytą infekcję wirusową, gwałtowny spadek masy ciała lub chorobę przewlekłą). Bakterie, które wywołują chorobę najczęściej bytują w naszych drogach oddechowych i jamie ustnej, ale ich szkodliwe działanie jest skutecznie hamowane. Jeśli dostaną się do płuc w okresie obniżeni sił obronnych organizmu dochodzi do zapalenia. Bardzo rzadko infekcję nabywamy od innych osób, w przeciwieństwie do zakażeń górnych dróg oddechowych, którymi łatwo „się zarazić” od kogoś chorego.

Zapalenie płuc to poważna choroba. Zwykle towarzyszy jej wysoka gorączka, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia, osłabienie, kaszel z wykrztuszaniem ropnej (żółto – zielonej) plwociny. W cięższych przypadkach chorzy odczuwają ból w klatce piersiowej przy oddychaniu a nawet duszność. Takie objawy powinny spowodować natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza. Potwierdzeniem choroby jest stwierdzenie zmian osłuchowych nad płucami, a także zagęszczeń miąższowych w zdjęciu RTG klatki piersiowej. W leczeniu zapalenia płuc stosuje się antybiotyki, ważny jest też odpoczynek i odpowiednie nawodnienie organizmu. Przy zastosowaniu właściwego leczenia objawy powinny się zmniejszyć w ciągu 3 – 5 dni. Jednakże niekiedy kaszel utrzymuje się znacznie dłużej, podobnie jak zmiany radiologiczne w płucach. Powrót do pełni zdrowia może trwać nawet kilka tygodni.

INNE INFEKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO:

 • Zapalenie tchawicy i oskrzeli najczęściej jest łagodną chorobą wirusową. Przejawia się uporczywym, napadowym kaszlem, nasilającym się przy zmianie temperatury otoczenia lub pozycji ciała. Ponadto ataki kaszlu wywoływane są suchym powietrzem, dymem, ostrymi zapachami. Kaszlowi może towarzyszyć gorączka, poty, ogólne osłabienie, bóle kostno – mięśniowe, ból gardła lub uszu. Podczas kaszlu może dochodzić do wykrztuszania zwykle śluzowej wydzieliny. Jeśli stanie się ona ropna, należy zgłosić się do lekarza, bo mogła dojść do nadkażenia bakteryjnego i wówczas potrzebny jest antybiotyk. W większości przypadków choroba nie wymaga specjalnego leczenia – należy pić dużo płynów, nawilżać powietrze w mieszkaniu, unikać gwałtownych zmian temperatury otoczenia, odpoczywać, przyjmować dostępne bez recepty leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe.
 • Kaszel może być oznaką, która pozostaje po przebytej infekcji układu oddechowego nawet na 4 – 6 tygodni.  Jeśli trwa dłużej należy zgłosić się do pulmonologa. Przewlekły kaszel może bowiem być objawem poważnych chorób – astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, włóknienia płuc lub raka. Szczególnie osoby palące papierosy nie powinny lekceważyć przewlekłego kaszlu i uznawać, że jest to zwykły objaw u palaczy. Tzw. „kaszel palacza” często bywa pierwszym objawem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), która nie leczona może doprowadzić do niewydolności oddychania i konieczności stosowania tlenu. Wczesne wykrycie POChP, zaprzestanie palenia papierosów i zastosowanie odpowiednich leków może spowodować poprawę parametrów czynnościowych układu oddechowego i zatrzymanie postępu choroby.
 • Duszność podczas wysiłku jest objawem pogorszenia czynności układu oddechowego. Może być związana jedynie z brakiem kondycji fizycznej, ale także z rozpoczynającą się POChP, włóknieniem płuc, chorobami serca lub opłucnej. Jeżeli zauważymy, że wysiłek, który do niedawna nie powodował zadyszki teraz stał się trudny do pokonania. Jeśli musimy chodzić wolniej niż inne osoby w naszym wieku lub zatrzymujemy się coraz częściej aby odpocząć – to znak, że powinniśmy zgłosić się do lekarza.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

 • Spirometria  to podstawowe badanie oceniające sprawność układu oddechowego. Powinna być wykonywana przez doświadczony personel, gdyż błędy w wykonaniu badania uniemożliwiają jego prawidłową interpretację. Spirometria wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta i ścisłego wypełniania poleceń osoby wykonującej badanie. Jest to badanie niezbędne do wykrycia POChP, pomocne w rozpoznawaniu astmy i włóknienia płuc.  Nie wykonuje się jej w czasie ostrych infekcji. Przeciwwskazana jest też u chorych w tętniakami naczyń mózgowych, aorty brzusznej, po niedawno przebytym zabiegu operacyjnym lub zawale serca. Chory, który jest kierowany na spirometrię musi być w stanie spełniać wydawane polecenia. Ponadto nie może też mieć uszkodzeń jamy ustnej i twarzy, które uniemożliwią dokładne objęcie ustnika.
 • Zdjęcie RTG klatki piersiowej to podstawowe badanie obrazowe pozwalające na wykrycie nieprawidłowości narządów klatki piersiowej – płuc, serca, kości, przepony. Jest to badanie tanie, proste  w wykonaniu i bezpieczne. Ilość promieniowania jonizującego, jaką otrzymujemy w czasie zdjęcia klatki piersiowej jest równa promieniowaniu działającemu na nas w środowisku w ciągu 10 dni, a więc nie ma żadnego negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Nie ma zaleceń, aby wykonywać zdjęcie RTG klatki piersiowej z określoną częstością. Wykonanie tego badania jest wskazane, gdy występują objawy sugerujące chorobę układu oddechowego – przewlekły kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej. Nie można też stwierdzić, że badanie wykonane kilka miesięcy wcześniej jest „ważne” jeśli pojawią się nowe dolegliwości. O wykonaniu badania zawsze decyduje lekarz. Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. UMÓW WIZYTĘ

KIEDY WIĘC NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PULMONOLOGA?

 • w przypadku gdy  po infekcji kaszel utrzymuje się dłużej niż 4 tygodnie lub też występuje kaszel nie związany z infekcją
 • jeśli pojawia się duszność przy wykonywaniu wysiłku fizycznego
 •  jeżeli występują napady duszności nie związane z wysiłkiem i świszczący oddech
 • jeśli często nawracają „zapalenia płuc”, a lekarz wciąż stwierdza zmiany podczas osłuchiwania płuc
 • gdy  pojawi się krew w wykrztuszanej plwocinie
 • jeśli występują dolegliwości bólowe ze strony klatki piersiowej niezwiązane z chorobą serca