dr n. med. Dariusz Sołdacki

dr n. med. Dariusz Sołdacki

IMMUNOLOG

Języki:

Przyjmuje: od 18 roku życia

Otolaryngolodzy24

Sołdacki Dariusz posiada tytuł doktora nauk medycznych, uzyskany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku. Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej, w trakcie szkolenia w specjalizacyjnego w zakresie alergologii. Starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny. Adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EEACI). Udział w tłumaczeniu polskiego wydania „Geriatria” Thomas Rosenthal – 2009 r. oraz polskiego wydania „Podręcznika transplantacji nerek” Gabriela M. Danovitcha – 2006 r. Prowadzi prace badawcze na temat analizy gospodarki żelazowej oraz kumulacji metali ciężkich w wątrobach ludzkich we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadził prace nad mechanizmami prowadzącymi do włóknienia i regeneracji wątroby. Zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, alergologia.

Ponadto w Poradni Otolaryngolodzy 24 dr n. med. Dariusz Sołdacki, konsultuje przede wszystkim Pacjentów m.in. z: nawracającymi zapalaniami uszu, zatok i gardła. Niepoddających się leczeniu antybiotykowemu (powyżej 2 miesięcy bez poprawy), grzybicą jamy ustnej. Skonsultuj się z immunologiem gdy zaobserwujesz: podejrzenie niedoborów odporności, przebyte ciężkie zapalenia itp. UMÓW WIZYTĘ

dr n. med. Dariusz Sołdacki nie konsultuje jako  immunolog rozrodu. Ponadto dr n. med. Dariusz Sołdacki nie przyjmuje pacjentów w ramach pakietów medycznych. Konsultacje wyłącznie odpłatne.
image/svg+xml Zostaw numer, oddzwonimy!