Badania słuchu

Badania słuchu Warszawa

Badania słuchu to szeroka diagnostyka, do której zaliczamy badania obiektywne, które nie wymagają współpracy ze strony pacjenta, oraz subiektywne, gdzie pacjent w określony sposób reaguje na prezentowane bodźce.

Badania obiektywne:

– audiometria impedancyjna: tympanogram z oceną odruchów z mięśnia strzemiączkowego, test drożności trąbki słuchowej;
otoemisja akustyczna (DPOAE, TEOAE);

Audiometria impedancyjna (tympanometria)

Ta obiektywana metoda badania słuchu pozwala ocenić stan narządu słuchu badanego pacjenta, miejsce uszkodzenia i charakter procesu chorobowego. Tympanogram wykonuje się przede wszystkim dla oceny stanu ucha środkowego. Możemy w ten sposób potwierdzić obecność wysięku, niedrożność trąbki słuchowej, otosklerozę, wiotkość błony bębenkowej bądź nadmierną ruchomość/przerwanie łańcucha kosteczek słuchowych. Dodatkowo, przy pomiarze odruchów strzemiączkowych, można audiometrię impedancyjną wykorzystać w diagnostyce różnicowej, np. w przypadku porażenia nerwu twarzowego.
Badanie przebiega szybko, polega na podaniu ciśnienia do ucha środkowego poprzez niewielką sondę pomiarową. Musimy mieć jednak na uwadze, że przed badaniem lekarz powinien skontrolować stan ucha, aby uniknąć narażenia błony bębenkowej na podawane ciśnienie. W przypadku, kiedy w uchu zalega woskowina, wynik również będzie niemiarodajny.

Testy impedancji akustycznej obejmują:
– pomiar impedancji akustycznej
– tympanogram
– pomiar progu odruchu strzemiączkowego
–  ocenić ruchomość błony bębenkowej (płyn wysiękowy, tympanoskleroza, perlak itp.)
– zmierzyć ciśnienie w uchu środkowym (płyn wysiękowy w stanie zapalnym)
– ocenić funkcjonowanie trąbek słuchowych
– ocenić  ciągłość łańcucha kosteczek słuchowych i ich podatność
– ocenić ewent. nieprawidłowości zanikania odruchu strzemiączkowego
– stwierdzić obecność czynnościowego upośledzenia słuchu

Badania subiektywne:

– audiometria tonalna;
– audiometria słowna (audiometria mowy);
– testy wyższych funkcji słuchowych;

Audiometria tonalna

Jeden z podstawowych testów audiometrycznych (badań słuchu) pozwalający wyznaczyć tzw. próg słyszenia. Badanie to służy  ocenie rodzaju i stopnia niedosłuchu (ubytku słuchu). Na podstawie wyniku tego testu czyli audiogramu lekarz orientuje się czy przyczyną niedosłuchu są zaburzenia ucha środkowego, ucha wewnętrznego czy nerwu słuchowego. Badanie to wykonuje technik audiometrysta za pomocą urządzenia zwanego audiometrem. Osoba badana ma podawany przez słuchawki ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Pacjent sygnalizuje  naciśnięciem przycisku moment, przy którym zaczyna słyszeć  dźwięk. Po każdej reakcji badanego, oznaczającej usłyszany dźwięk,  badający zmniejsza głośność. W taki sposób wyznaczany jest najcichszy dźwięk  usłyszany przez pacjenta. Badanie wykonywane jest osobno dla każdego ucha.

Audiometria słowna

Audiometria słowna jest stosowana w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez badana osobę. Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w zyciu codziennym. Pomaga ocenić ewentualną kożyść z zastosowania  aparatów słuchowych. Jest to badanie uzupełniające badania słuchu, służące ocenie stopnia zrozumiałości sygnału mowy. Badanie jest wykorzystywane w diagnostyce różnicowej – kształt krzywej dyskryminacji (krzywej rozumienia mowy), może sugerować rodzaj ubytku słuchu i miejsce uszkodzenia narządu słuchu. Badanie zlecane jest również w diagnostyce zaburzeń równowagi. Zasadnicze zastosowanie audiometria słowna znajduje w protetyce słuchu – określenie stopnia zrozumiałości mowy pozwala na dopasowanie odpowiedniego aparatu słuchowego i ocenę korzyści płynących z jego zastosowania.

W trakcie testu, pacjent ma za zadanie powtarzać usłyszane w słuchawce słowa, liczby bądź logatomy (sylaby pozbawione znaczenia), o różnym natężeniu dźwięku, prezentowane w formie list wyrazowych.

Badania słuchu u dzieci Warszawa

Test drożności trąbek słuchowych

Badanie to wykonuje się w celu oceny funkcji trąbek słuchowych, czyli anatomicznego przewodu łączącego gardło z jamą bębenkową. Prawidłowa trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w jamie bębenkowej w różnych sytuacjach, kiedy to ciśnienie ulega zmianie i rosnąc lub malejąc mogłoby zaburzać funkcję ucha, a nawet doprowadzić do jego uszkodzenia. W stanach zapalnych, podczas ostrych i przewlekłych infekcji lub przy anatomicznie wąskich trąbkach słuchowych  ich funkcja jest upośledzona. Test drożności wykorzystuje metodę tympanometryczną opisaną powyżej. Polega na wyznaczeniu krzywych zmiany ciśnień w uchu podczas oddziaływania na  ucho falą nadciśnienia, a następnie podciśnienia przy zatkanym nosie. Na podstawie przesunięcia krzywych lekarz wnioskuje o stanie trąbek słuchowych. Jest to stosunkowo nowa metoda i opcję tę posiadają tympanometry nowszej generacji.

Aby umówić się na badania zadzwoń tel. 22 255 32 00

Centralne testy słuchowe CAPD – czytaj więcej

  Formularz kontaktowy

  PORADNIA Otolaryngolodzy24 ul. Wołoska 18 (Curtis Plaza), 02-675 Warszawa
  rejestracja ogólna (+48) 22 255 32 00
  Zabiegi (+48) 517 740 432 [email protected]
  registration English (+48) 22 255 32 00

  © 2023 Otolaryngolodzy24 Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  close
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Oddzwonimy do Ciebie

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora jedynie do kontaktu ze mną.
   Zostaw numer
   oddzwonimy!
   Rejestracja
   Wyślij zapytanie
   na interesujący Cię temat...


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Otolaryngolodzy24 Sp. z o. o. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa) jedynie do kontaktu ze mną.