Regulamin Akcji Kupon Rabatowy

Kupon Rabatowy– 10%  na konsultacje lekarskie w Przychodni OTOLARYNGOLODZY24.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kupon Rabatowy -10% na konsultacje lekarskie.
 2. Organizatorem Promocji jest Wide Med. Care  Sp.Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 135a 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, pod numerem KRS 0000326221, NIP:5252459479(„Organizator”)
 3. Akcja promocyjna trwa od  15.10.2018 r. do  19.10.2018 r (włącznie).
 4. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadającą  pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej „Uczestnikiem”)
 5. Dzieci od 0 -17 roku życia, zapisywane poprzez rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wizyt realizowanych w Przychodni OTOLARYNGOLODZY24.PL na al. Rzeczypospolitej 1 Uczestnik, który przed wizyta poda hasło „Służba Zdrowia” otrzymuje 10% zniżkę na konsultacje.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W trakcie obowiązywania Promocji  Klient, który posiada kupon rabatowy ma możliwość jednorazowego skorzystania z konsultacji z 10% zniżką w terminie od.15.10.2018 do 19.10.2018. Niniejszą promocją nie są objęte pozostałe kategorie usług.
 2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest podanie przed wizytą pracownikowi rejestracji OTOLARYNGOLODZY24.PL hasła „SŁUŻBA ZDROWIA”, przed dokonaniem płatności za wizytę.
 3. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z innymi promocjami, kuponami.
 4. Promocji objętej niniejszym Regulaminem nie można łączyć z innymi promocjami w PL.
 5. Kupon nie podlega zwrotowi czy tez wymianie.
 6. Lista konsultacji biorących udział w promocji
 • Konsultacja alergologiczna
 • Konsultacja audiologiczno-foniatryczna
 • Konsultacja laryngologiczna
 • Konsultacja pulmonologiczna
 • Konsultacja internistyczna

 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać u Organizatora: Wide Med. Care Sp.z.o.o na adres: ul. Al. Rzeczypospolita 1, Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –„ Kupon rabatowy -10% na konsultacje lekarskie („Promocja”)
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w Przychodni Otolaryngolodzy24.pl i, na stronie internetowej otolaryngolodzy24.pl.
PORADNIA Aleja Rzeczypospolitej 1 WARSZAWA - WILANÓW
ZABIEGI (+48) 600 258 201 [email protected]
rejestracja ogólna (+48) 22 490 21 05
registration English (+48) 22 490 21 05
регистрация Pусский (+48) 784 750 441

© 2019 WideMedCare Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Wide Med Care Sp. zo.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 135A) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Wide Med Care Sp. zo.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 135A) jedynie do kontaktu ze mną.